© 2016 Stichting Lokaal Voedsel Den Haag KvK 62827049
Home Actie Gymzaal Ons Beleid Verslag Kas Verslag
Verslag 2016 Vanuit de kraamkamer van reeds voor 2015 gestarte burgerinitatieven is in 2015 behoefte ontstaan aan een rechtspersoon die als ‘host’ en ‘guide’ fungeert om ideeen en burgerintiatieven naar een hoger plan te tillen. Verschillende subsidieaanvragen (gemeente Den Haag, fonds 1818, Rabobank) werden gehonoreerd onder de voorwaarde dat afspraken konden worden vastgelegd in een rechtsvorm. Dat is de directe aanleiding geweest om een rechtspersoon op te richten gericht op het bieden van ‘ondersteuning’ aan de verschillende burgerinitiatieven. Stichting Lokaal voedsel Den Haag is hieruit voortgekomen en vormt een project op zich. Door vertegenwoordigers vanuit de verschillende burgerinitiatieven (werkend vanuit een door de gemeente Den Haag beschikbaar gestelde ruimte) hebben een aantal vrijwilligers zich ingezet om de stichting op te richten en de ‘host’ en ‘guide’functie vorm te geven. In 2016 zijn opnieuw burgerinitiatieven gesteund met een projectstatus onder de vleugels van stichting Lokaal Voedsel Den Haag. Met de ‘projecteigenaren’ zijn afspraken vastgelegd over de mate en vorm van ondersteuning vanuit de stichting. De participanten in deze projecten blijven ‘eigenaar’ van het project en gebruiken de ondersteuningsmiddelen van de stichting om het project door te ontwikkelen (Lekker Nassuh, Volkskeuken, Voedsel in het hart van de stad). In de ‘Lab’-ruimte van stichting Lokaal Voedsel Den Haag in de oude gymzaal van het buurthuis aan de Witte de Withstraat worden vanuit verschillende burgerintitiatieven meer projecten voorbereid (waaronder Tuk Tuk, Time bank). Ondersteuning is gegeven door het bieden van (fysieke) ruimte, inzet van vrijwilligers, bruikleen van tools en betalingsmiddelen, subsidieren van aanloopkosten en communicatiemiddelen. De middelen daarvoor heeft stichting Lokaal Voedsel Den Haag verkregen van de gemeente Den Haag, fonds 1818 en de Rabobank. Met de projecteigenaren is afgesproken dat over de inzet en het gebruik van de ondersteuningsmiddelen verantwoording wordt afgelegd door projecten zelf middels hun eigen websites (waarnaar op de website van de stichting kan worden verwezen via links). Het jaarverslag 2016 van de stichting is hier te downloaden.     
Lokaal Voedsel            Den Haag
tel.jpg
Verslag