Home Actie Gymzaal Ons Beleid Verslag Kas Ons
Binnen een brede kring van initiatiefnemers zijn de volgende personen bereid gevonden om als bestuursleden van Stichting Lokaal Voedsel Den Haag te fungeren: - Frederik van Oudenhoven, voorzitter - Sytske Roskam, secretaris - Eugène Lobry, penningmeester Het bestuurswerk is vrijwilligerswerk zonder vergoeding.   Het doel van de stichting is (artikel 2 van de statuten): a. samen met buurtgemeenschappen gezond, eerlijk en lokaal geproduceerd voedsel toegankelijk te maken voor bewoners van de regio Haaglanden; b. inwoners van de regio Haaglanden eigenaarschap (laten) krijgen over en verantwoordelijkheid (laten) dragen voor de voedselketen, door oogst- en/of landbouwgrondaandelen; c. de sociale cohesie en veerkracht in wijken te bevorderen door richting te geven aan een lokale voedselvoorziening; d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het ontwikkelen, implementeren en beheren van een logistiek model voor voedselsystemen, waarbij de afzet voor en vanuit een lokale gemeenschap georganiseerd wordt; b. het opzetten van stadsboerderijen volgens het Pergola-model; c. het organiseren van een gemeenschap rondom voedsel ondermeer door het organiseren van diners en tafelgesprekken en het ontwikkelen van een community. Stichting Lokaal Voedsel Den Haag is op 3 maart 2015 opgericht (RISN 854973448). KvK Den Haag nr 62827049. Secretariaat: Prins Hendrikstraat 101, 2518HM Den Haag              
Lokaal Voedsel            Den Haag
tel.jpg
© 2016 Stichting Lokaal Voedsel Den Haag KvK 62827049
Ons tel.jpg