Home Actie Gymzaal Ons Beleid Verslag Kas Kas

 

Eerste jaarrekening (2015) is vastgesteld en hier te downloaden. In mei 2016 heeft het bestuur de eerste jaarrekening (over het jaar 2015) vastgesteld. Tegelijkertijd wordt ondersteuning geboden aan het inrichten van de administratieve organisatie van door de stichting ondersteunde projecten. Elk project heeft een eigen ‘projecteigenaar’ en niet alle projecten hebben al een duidelijke rechtsvorm.  Zo lang de inkomsten en uitgaven per project geen eigen rechtsvorm (met bijvoorbeeld een BTW-nummer) hebben wordt een projectadministratie gevoerd zoals gebruikelijk bij een particuliere informele vereniging. Sommige projecten zullen doorontwikkelen naar een cooperatieve ondernemingsvorm, anderen zullen kunnen uitmonden in een zelfstandige stichting of particuliere vereniging.        Toezicht en verantwoording over donaties, subsidies en eigen inkomsten. De statuten, werkwijzen en publicaties van de stichting zijn ingericht om te kunnen voldoen aan de vereisten voor het verkrijgen van een Anbi-status zodat giften belastingvrij zijn en donateurs subsidiegevers kunnen zien wat er met giften gebeurt en hoe het toezicht hierop is geregeld. Verkregen middelen worden door het stichtingsbestuur alleen ingezet in relatie tot stichtingsdoelen. Burgers, ondernemers en partnerorganisaties werken in projectverband samen aan activiteiten die de realisatie van de stichtingsdoelen dichterbij kunnen brengen. Voor arbeidsinzet door werknemers of ondernemers in deze projecten zijn passende vergoedingen toegestaan. Daarin moet elk project transparant zijn en moet onder participanten gezamenlijk draagvlak bestaan. Het beleidsplan en jaarverslag van het stichtingsbestuur wordt jaarlijks besproken in een vergadering met de ‘projectleiders’ van de door de stichting ondersteunde projecten. In ondersteuningsovereenkomsten heeft het stichtingsbestuur zich gecommitteerd aan de wensen en bedenkingen vanuit dit overleg (zwaarwegend advies).             
Lokaal Voedsel            Den Haag
tel.jpg
© 2016 Stichting Lokaal Voedsel Den Haag KvK 62827049
Kas