Beleidsplan 2016 Lokaal Voedsel Den Haag ondersteunt projecten die bijdragen aan een andere inrichting van de voedselketen en daarbinnen gehanteerde systemen. Verandering  in de richting van: meer gesloten voedselketens op lokaal niveau, meer duurzame produktiemethodes, meer directe relaties tussen producent en consument, slimmere systemen van distributie en voedselverwerking gericht op minder verspilling. Enerzijds zijn de activiteiten van de Stichting gericht op het verwerven van middelen die als ondersteuning kunnen worden ingezet voor projecten die voldoen aan bovenstaande criteria. Daarbij gaat het om: geld (via donaties, subsidies, sponsoring, eigen inkomsten) ruimte (gebouwen, grond, virtual space) praktische tools (vervoermiddelen, gereedschappen, materialen, communicatietools, bankrekeningen, software etc) arbeidscapaciteit (werven, organiseren, vrijwilligers, partners) kennis (inhuren, bijeenbrengen, bewerken en verspreiden) proeftuinen (in ‘Lab’ wordt geexpirimenteerd, samengewerkt voordat activiteiten ‘zelfstandig’ gestructureerd worden) Vanuit het ‘Lab’ worden nieuwe projecten gelanceerd. Diverse initiatieven zijn in 2015 reeds ondersteund (U-methode).           
Home Actie Gymzaal Ons Beleid Verslag Kas Beleid
De gemeente Den Haag heeft stichting Lokaal Voedsel in de gelegenheid gesteld om de huidige ruimte (oude gymzaal in buurtcentrum Zeeheldenkwartier) te verwerven en om te vormen tot een ruitmte met een maatschappelijke bestemming.    Hierin kunnen – naast het ‘Lab’, ‘Lekker Nassuh’ en ‘Volkskeuken’  - verschillende projecten een plek krijgen. In 2016 zal daar in ieder geval ruimte wordt gecreerd voor het project ‘Tuk Tuk’ (vervoersondersteuning in voedselkringloop) en ‘Time bank’ (ruilmarkt voor arbeid in voedselkringloop).           De snelle ontwikkeling en groeiende reputatie van stichting Lokaal Voedsel Den Haag heeft een duidelijke aantrekkingskracht op mensen en zorgt voortdurend voor nieuwe initiatieven. In mei 2016 heeft het bestuur een beleidsplan voor 2016 en 2017 vastgesteld. Dit beleidsplan is hier te downloaden. Het beleid van de stichting is er nu op gericht om initiatieven die bij kunnen dragen aan het doel van de stichting te ondersteunen vanaf de ideefase totaan het moment dat een project zelfstandig en in een eigen rechtsvorm zonder verdere ondersteuning met middelen van de stichting verder kan. Dat blijft dus altijd maatwerk. Zodra een project de ‘Lab’fase is ontsproten wordt vanuit een eigen projectomgeving (en website) gecommuniceerd richting stakeholders. Een link wordt toegevoegd aan de ‘actiepagina’ van de stichtingssite. De activiteiten in het ‘Lab’ worden jaarlijks achteraf toegelicht middels de ‘verslagpagina’ van de stichtingssite.              
Lokaal Voedsel            Den Haag
tel.jpg
© 2016 Stichting Lokaal Voedsel Den Haag KvK 62827049
Beleid